cursos
IMAGEN
etl
Introdución

A Escola de Tempo Libre Campa, creada por primeira vez no ano 1992,  tenta ter sempre presente, os nosos  obxectivos educativos nos cursos convocados;

  • Facilitar ferramentas para o estudo crítico da realidade, fomentando a xeración posterior de proxectos encamiñados á transformación social mediante a educación no ámbito do lecer e o tempo libre.

  • Desenvolver accións que fomenten a participación xuvenil e a intervención social, ben sexa no seno de organizacións reguladas ou de entidades non formais.

  • Completar a formación e mellorar a capacitación de voluntarios, profesionais e demais axentes de intervención social.

  • Propiciar o intercambio de experiencias entre profesionais e entidades que traballan no eido do lecer e tempo libre.

CURSOS DE TITULACIÓN oFICIAL